Nordic Unavailability Collection System (NUCS) er en gratis tjeneste som samler inn data om utilgjengelig kapasitet i kraftsystemet. Dataene publiseres på ENTSO-Es transparensplattform. NUCS' webside viser også de innsamlede dataene, i tillegg til