– Som ny aktør hadde vi behov for å knytte til oss en hovedbankforbindelse. For å få på plass dette gjennomførte vi en anbudskonkurranse med forespørsel på daglige banktjenester og kassakreditt. Vi fikk god respons i markedet og fem banker deltok i konkurransen. Vi fikk inn svært gode tilbud og Danske Bank ble valgt fordi de kunne tilby god kvalitet på tjenestene vi etterspurte, og hadde samlet sett de beste betingelsene, forteller Tensios finansdirektør, Dina Elverum Aune, til Europower Energi.