Det er det svenske nettstedet Energimarknaden som melder dette.Innføring av taket indikerer at situasjonen er alvorlig. Tidligere regnet tyskemyndigheter at taket i det