Låneavtalen på syv år vil samfinansiere tre nye høyspentlinjer (132 kV), fire nye nettstasjoner og oppgradering av to eldre nettstasjoner, opplyser NIB i