Norske nettselskaper er i sluttspurten av AMS-utrullingen. Hos mange selskaper er det noen få kunder som av ulike grunner ikke ønsker å få ny måler, og de siste månedene har flere nettselskaper sendt ut varsler om at de vil kutte strømmen.

Søndag meldte Fredriksstad Blad om at syv Norgesnettkunder nå vil gå rettens vei for å unngå stenging. En av kundene som ber om midlertidig forføyning slik at strømmen ikke kuttes, er Lillian Dyrnes fra Fredrikstad. Hun forteller til Europower Energi at ingen av dem som går til sak mot Norgesnett ønsker å ha AMS-måler i hus.

– Vi har ikke sluppet dem inn. Da har de truet med å stenge strømmen og noen av oss har fått en dato for når det skal skje, sier Dyrnes.

– Har du fått en dato?

– Ja, 23. oktober.

Ifølge Dyrnes har noen av saksøkerne erklæring fra lege eller psykolog som gjør at de kan slippe unna AMS-måler med sender, men ingen av dem ønsker heller å få en måler uten kommunikasjonsenhet installert.

– Har vært prøvd før

Ifølge administrerende direktør i Norgesnett, Mona Askmann, er det sendt ut varsel om stenging av strømmen til 70 kunder totalt. Av disse har 35 nå byttet måler, mens syv altså ønsker å gå rettens vei.

Administrerende direktør i Norgesnett, Mona Askmann, sier de nå avventer og ser om saken eventuelt skal opp for tingretten i Fredrikstad. Foto: Mats With Greger

– Vi har fått høre at de har levert en begjæring onsdag forrige uke, men har foreløpig ikke fått noe offisielt. Denne saken har vært prøvd i Elklagenemnda tidligere og vi kjører den samme prosessen som andre med varsel om stenging, sier administrerende direktør i Norgesnett, Mona Askmann.

Ifølge Askmann venter Norgesnett nå på om saken eventuelt kommer opp i tingretten.

Få prøvde saker

Lillian Dyrnes sier til Europower Energi at hun har tro på at saksøkerne vil vinne frem med kravet om midlertidig forføyning og viser til en dom fra Kristiansand tingrett tidligere i år der fire Agder Energi-kunder fikk tilbake strømmen.

I kjennelsen, som Europower Energi har fått tilgang til, står det imidlertid at Agder Energi skrudde på strømmen før kjennelsen falt og at begjæringen dermed ikke ble tatt til følge.

– Den saken fikk vi løst slik at det ikke ble noen sak. Det ble en del frem og tilbake, men utfordringen vår er å komme i dialog. Det meste løser seg og det viktigste er å komme i dialog med kunden, sier seksjonsleder i Agder Energi Nett, Ole Hermann Cappelen, til Europower Energi.

I de tre sakene som har vært oppe i Elklagenemnda har vedtakene falt på at nettselskapet har rett til å kutte strømmen dersom kunden nekter installasjon av AMS-måler. Foto: Haakon Barstad

Etter hva Europower Energi erfarer er det få lignende saker som er prøvd for retten. Ifølge Domstolsadministrasjonen i Trondheim har de ikke oversikt over hvor mange saker det dreier seg om, mens saken i Kristiansand tingrett nærmest endte før den begynte.

Klager fikk ikke medhold

Det er imidlertid fattet vedtak hos Elklagenemnda i tre saker som gjelder stenging av strøm hos kunder som motsetter seg installasjon av AMS-måler. Ifølge sekretariatsleder i nemnda, Jasmin Abu Sagr, fikk ikke kundene medhold i noen av de tre sakene.

– Hvorvidt nettselskapet har rett til å stenge strømmen hos en kunde, kommer an på om kunden har gjort seg skyldig i et vesentlig kontraktsbrudd. Nemnda har i sin praksis uttalt at kundene forplikter å rette seg etter lovlige tiltak som nettselskapet gjennomfører, herunder adgang til utskiftning av måleutstyr. Å nekte et målerbytte utgjør et kontraktsbrudd. Hvorvidt kontraktsbruddet er vesentlig nok til å stenge strømmen, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, sier Sagr til Europower Energi.

Det vil med andre ord si at dersom ikke kunden gir tilgang til å installere nettselskapets valgte måler kan nettselskapet stenge strømmen.