I iFleks-prosjektet er målet å finne ut om varierende strømpriser får husholdninger og næringsbygg til å redusere forbruket sitt i topplastperiodene.

I perioder med høy belastning på strømnettet vil prisen være høyere enn i perioder med lav belastning på strømnettet.

Statnett ønsker ikke minst å se hvor prisbevisste strømkundene er, og hva som påvirker prisfølsomheten.

Halvparten reagerte på prissignaler

Foreløpige resultater viser at omtrent halvparten av husholdningene i prosjektet reagerte på prissignalene. Snittforbruket ble redusert med 6-11 prosent på tidspunkter med høye priser.

Gjennom eFleks-prosjektet tester Statnett om elbiler og store bygg kan balansere nettet på Østlandet. Prosjektet har vist at det er mulig for laster helt ned på sluttbrukernivå å bidra til kraftbalansen.

– iFleks og eFleks skårer høyt på tema, innovasjonsgrad og overførbarhet, sier juryleder Sonja Berlijn, som er professor ved KTH, i en pressemelding.

Gjødselproduksjon og varmtvannsbereder

Innovasjonsprisen er delt ut for fjerde gang. Andreplassen gikk til Ren Røros-prosjektet Gullmøkka og tredjeplassen til Effektpilot hos Ringerikskraft Nett.

Gullmøkka skal elektrifisere gjødselproduksjon i landbruket. Målet er å vise at elektrifisering av fossile prosesser kan gjøres smart og utnytte variasjoner i markedspris og nettkapasitet.

Prosjektet Effektpilot har blant annet utviklet en avansert varmtvannsbereder med et integrert styringssystem som brukes til å redusere effekttopper,