Navn: Åsmund Aukrust
Stilling: Politiker
Arbeidsgiver: Arbeiderpartiet/Stortinget

– Nå er jo Stortingsvalget på trappene – hva tenker du blir de viktigste energisakene som vil prege valget?
– Det viktigste blir hvordan vi skal elektrifisere det som kan elektrifiseres. Og hvordan vi kan ha en mer aktiv næringspolitikk som sørger for at vi kutter utslipp og skaper jobber.

– Hvordan har det vært å sitte i energi- og miljøkomiteen i denne perioden?
– Det har vært veldig spennende. Det er et stort privilegium å jobbe med de viktigste sakene i vår tid, for hvordan vi skal møte klimakrisa og skape energi for framtida. Det er et område hvor det heldigvis skjer veldig mye positivt, utfordringa er at det går for tregt, derfor er politikken viktig. Vi har veldig få år på oss å løse klimakrisa.

– Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
– Som alle andre har det påvirket oss mye. Allikevel føler jeg heldig som har hatt fast jobb, og i tillegg måtte være mye fysisk på jobb. Men nesten alt av møter, har selvsagt vært digitale. Det har vært fint å lære seg, men savner å møte folk, både på jobb og privat.

– Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
– Både ja og nei. Den får veldig mye oppmerksomhet om store konfliktsaker, som for eksempel elektrifisering, ACER og vindkraft. Men det som er litt borte i debatten er hvor viktig energibransjen er for Norge. Energibransjen gjør at vi får lys i husa og strøm til næringslivet som er grønt og fornybart, samtidig skaper det mange arbeidsplasser og fordi det meste offentlige eid gir det store overskudd tilbake til fellesskapet. Da jeg satt i fylkestinget i Akershus så jeg hvordan Akershus energi skapte ren energi, og overskuddet gikk til fylkestinget som brukte det på skoler og kollektivtrafikk.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
– Det må skje gjennom fornybar energi. Det trengs en massiv satsning på utbygging av fornybar energi. Her bør Norge også stille opp med internasjonale initiativ, på lik linje med hva vi gjorde med regnskogssatsninga.

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– Helt avgjørende. Alt som kan elektriseres må elektrifiseres. Jeg mener Norge bør ha som mål og bli verdens første helelektriske land.

– Er du opptatt av å spare strøm?
– Ja, det er jeg. Jeg bruker minimalt med varme, og skrur av lyset i alle rom jeg ikke er i.

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– Vindkraft er en del av framtidas energiløsning. Norge bør ha storsatsning på flytende havvind, det kan bli et stort nytt industrieventyr for Norge. Jeg er også tilhenger av vindkraft på land - der man klarer å ikke gjøre store naturinngrep. For å få til det, tror jeg man er avhengig av lokal støtte. Og for å få til det, må prosessene være raskere og lokalsamfunnene må få igjen for å stille arealer til disposisjon.

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Det skulle jeg gjerne hatt, men jeg tror de er lite aktuelt i nærmeste framtid i borettslaget jeg bor i.

– Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
– Først og fremst jobber jeg politisk. Jeg arbeider for å ta klimapolitikken inn i alle saker jeg jobber med. I tillegg prøver jeg å leve miljøvennlig med de personlige valgene jeg tar.

– Får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– Jeg tror det kommer til være relativt stabilt, men at selvsagt kommer til å gå litt opp og ned.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Jeg tror vi i årene som kommer vil få en annerledes debatt om olje og gass. Både på grunn av klima, men også for Norges økonomiske risiko. Det som i alle fall er klart, er at de mest sårbare områdene må få bli oljefrie. Det gjelder hele iskantsonen og de sårbare områdene utafor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
– Det er utrolig viktig. Det er umulig å nå klimamålene uten massiv bruk av fangst og lagring. Her bør Norge være mer aktiv enn vi er i dag.

– Har du flyskam?
– Nei, det har jeg ikke, men jeg er sikker på at jeg etter corona kommer til å fly mindre, og bruke mer digitale verktøy.

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
– Nettstedet «Energi og klima» er det mest oppdaterte nyhetsstedet for klima og energisaker. I tillegg anbefaler jeg alle å lese NU sitt medlemsblad PUTSJ!