Elektrifisering er bærebjelken i den norske strategien for å nå klimamålene, og et av områdene som skal elektrifiseres er olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel.

Det vil imidlertid kreve minst 15 TWh med strøm, og den må komme fra land hvis den skal kunne gi effekt i tide til å kutte utslippene innen 2030. Dessuten er ikke oljevirksomheten alene om å trenge mer strøm.

- Vi har ikke nok kraft til å gjennomføre de tiltakene vi er nødt til for å gjennomføre våre lovfestede klimamål, sier Andreas T.