Elektrifisering er bærebjelken i den norske strategien for å nå klimamålene, og et av områdene som skal elektrifiseres er olje- og gassvirksomheten