Ventetiden på å få en saksbehandler tildelt av NVE er nå på seks til åtte måneder. Det opplyser NVE selv i en melding onsdag.

Køen av saker som faktisk kan behandles kommer til å bli lengre framover.

– NVE forventer at antallet søknader i kø vil øke i tiden fremover ettersom det er mange anlegg som er under planlegging, sier Lisa Vedeld Hammer, seksjonssjef i NVE i meldingen.

Eviny er blant selskapene som er bekymret for at det tar så lang tid å få saker håndtert av NVE.