Klassekampen har spurt statsråden direkte om dette.

– Vi ønsker å ha kommunene med oss på laget, og derfor vil vi sikre at mer av verdiene som blir skapt av vindkraft, havner i kommunene. Vi vil rett og slett at kommunene skal sitte igjen med mer, sier Aasland.

På ny stilt spørsmålet om kommunene får absolutt veto mot vindkraft, sier han dette:

– Vi vil ikke at vindkraft skal være uønsket. Vi vil ikke overkjøre kommunene i disse sakene, og den nye produksjonsavgiften er det viktigste grepet for å få til det. Vi ønsker å motivere kommunene på en best mulig måte og at de skal være positive til vindkraft.

(©NTB)