Pressemelding fra BKK: Fylkesmannen i Vestland har i en klagesak fattet vedtak om at BKK AS er omfattet av