Blir det strømrasjonering, er det lite sannsynlig at det blir midtvinters når gradestokken kanskje viser minus 20 eller lavere og snøen har bygget seg opp til vindusruta. Nei, rasjonering vil først i realiteten være aktuelt på våren, rett før snøsmeltingen.

Overingeniør Lars Eirik Eilifsen i energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, understreker først at NVE vurderer sannsynligheten for rasjonering som lav.

– Hvis det skulle bli behov for rasjonering, er det ikke mest sannsynlig at det vil skje når forbruket er på sitt høyeste, men heller om våren. Det er om våren vannmagasinene er på sitt laveste, samtidig som snøsmeltingen er rett rundt hjørnet, sier Eilifsen til Europower.

Made with Flourish

Grafikken viser fyllingsgraden i vannmagasinene i NO2 de siste 52 ukene. NO2 er området der Norge har de største vannressursene.

Når snøen begynner å smelte, er ikke godt å si. Det kan variere med mange uker fra år til år.

For at Norge skal komme i en situasjon der vi blir nødt til å rasjonere på strømmen, må det enten oppstå omfattende og langvarige utfordringer i nettet, eller det må være mangel på vann.

Klarer ikke å dekke vinterforbruket kun med import

Det er gjerne en kombinasjon av lite vann og utilgjengelig importkapasitet som trekkes fram som eksempel.

– Det er alfa og omega: Man må ha nok vann i magasinene til vinteren, uavhengig av om vi importerer strøm eller ikke. Vi klarer ikke å dekke forbruket kun med import. Det er derfor vi i NVE har vært så tydelige overfor kraftprodusentene i Sør-Norge at de nå må holde tilbake vann, og slik bidra til at vi ikke kommer i en situasjon med rasjonering.

Nedbøren om vinteren kommer som snø. Derfor er det lite tilsig til vannmagasinene om vinteren. Hvis fyllingsgraden er lav når vi går inn i vinterperioden, kan det derfor bli vanskelig for produsentene å opprettholde produksjonsnivået lenge nok.

Uke 40 kan gi oss mange svar. Det er første uke i oktober, kjent som høstferieuka i omtrent halve landet.

– Utover høsten har vi et mye bedre bilde, da er det færre uker igjen der nedbøren kan variere veldig mye, og mer av nedbøren blir liggende som snø. Faren for flom er mindre. Jo nærmere vi kommer vinteren, jo sikrere er vi på hvor mye vann man trenger, sier Eilifsen.

Må spare på vannet tidligere enn normalt

Når fyllingsgraden er lav, betyr det at produsentene må begynne å spare vann tidligere enn normalt. De må altså holde igjen på produksjonen fra regulert vannkraft.

NVE følger løpende med på utviklingen i nesten 500 vannmagasiner, som til sammen utgjør rundt 97 prosent av all kapasitet i Norge.

– På magasinnivå har vi veldig god oversikt. Det er for tidlig å si noe om hvert enkelt magasin nå, fortsatt er det store muligheter for mye nedbør.

Fyllingsgraden i NO2 har fått mye oppmerksomhet, men overingeniøren peker på at de tre sørligste prisområdene har ganske god utvekslingskapasitet., både seg imellom og mot utlandet.

– I mange sammenhenger ser man på de tre under ett, når man vurderer ressurssituasjonen. Regner det i Bergen, hjelper det Oslo. Vest-Norge har for eksempel ingen muligheter for import fra utlandet direkte, men via NO1 og NO2 kan de få import.

Skjer ikke over natten

Selv om det er lav sannsynlighet for rasjonering, er det et mulig scenario. Derfor gjennomfører NVE løpende analyser og følger utviklingen tett, understreker Eilifsen. Problemer oppdages lenge før de realiseres. Om det er risiko for lite vann i for eksempel uke 15 (april) neste år, vil det være noe man oppdager lenge før.

– En eventuell rasjoneringssituasjon er ikke noe som skjer over natten. Vår vurdering er at det fortsatt er lav sannsynlighet for at vi må innføre rasjonering på strøm. Vi gjennomfører løpende analyser som vurderer sannsynligheten for rasjonering. Gjennom dette arbeidet vil en eventuell rasjoneringssituasjon oppdages i god tid, sier Eilertsen.