Regjeringen varsler flere grønne tiltak. Blant annet handler det om å redusere utslippene i andre land, gjennom en bevilgning på 6,6 milliarder kroner til bistandsrelaterte tiltak innen fornybar energi, klima, miljø og hav.

333 millioner kroner settes av til næringsrettede tiltak innenfor «Grønn plattform» . Tiltaket skal fremme omstilling ved å gi støtte gjennom flere stadier, fra grunnleggende forskning til innovasjon og kommersialisering, og skal vare i tre år.

Enova skal spisses som klimavirkemiddel i perioden 2021–2024.