Torsdag varslet regjeringen at den finansierer utarbeidelsen av en ny kraftmarkedsmodell til bruk for energimyndighetene og andre.

Dermed kan NVE, Statnett og Statkraft gå videre på et arbeid som allerede er påbegynt. I slutten av mars i år inngikk de tre partene en avtale om å få utarbeidet nye modeller.

Bakgrunnen for at det trengs nye modeller for kraftmarkedet, er litt forenklet at det som er i bruk i dag, er utdatert. Det framgår tydelig av bakgrunnen for avtalen mellom de tre partene, som Europower har fått tilgang til.