De siste to-tre årene har det strømmet på med børsnoteringer av selskaper innen fornybar energi - ikke minst til Euronext Growth - børsen for små og mellomstore bedrifter.

De fleste har fått det tøft. Kursen og dermed verdiene har for de fleste hatt en negativ utvikling. De aller fleste har også slitt med med å tjene gode penger. Denne trenden har fortsatt så langt i år, viser en undersøkelse Europower har gjort.

Se grafikk og tabell nederst i saken.