Det er svært symboltungt når Eivind Reiten anbefaler å bremse norsk krafteksport.

Ikke bare blir han regnet som energilovens far. I flere tiår etter han hadde gått av som olje- og energiminister (Sp) var Reiten sentral som industrileder, blant annet som generaldirektør i Norsk Hydro.

I 2014 ledet han utvalget «Et bedre organisert strømnett» som fikk stor betydning for organiseringen av nettselskapene.

– Må forhandle frem nødbrytere

At Reiten som privatperson nå anbefaler eksport-restriksjoner ved lav fyllingsgrad, har større tyngde enn når representanter fra Rødt foreslår det samme.