Som Europower skrev tirsdag anbefaler Strømnettutvalget aktivt at samfunnsnytte ikke bør avgjøre hvem som skal få tilgang til strøm.

Utvalget åpner for at prosjekter kan rangeres etter modenhet, men står de likt, skal det kun være søknadsdato som avgjør plasseringen i køen.

– Vi anbefaler ikke prioriteringskriterier basert på spesifikke kundegrupper eller bestemte politiske målsettinger, skriver utvalget.

– Må være robust og konsistent

På et webinar i regi av Samfunnsbedriftene onsdag utdypet utvalgsleder Nils Kristian Nakstad dette standpunktet.

– Hvis vi skal ivareta energilovens krav om objektive og ikke-diskriminerende kriterier, er det ingen grunn til å legge inn ytterligere prioriteringer, sa Nakstad.