Den finske regjeringen ga klarsignal for reaktoren tilbake i 2003, og kraftverket skulle stått ferdig i 2009. Nå gjenstår fire måneder med testing før anlegget på 1600 MW er i full drift.

Lørdag ble kjernekraftverket koblet til nettet med en effekt på 103 MW, altså litt under 10 prosent av full kapasitet, melder eierselskapet TVO i en pressemelding.

Produksjonen skal gradvis opp, og i løpet av testperioden er planen å produsere 3–4 TWh, ikke langt unna den forventede årsproduksjonen på 13 TWh.

Ifølge Statistikcentralen produserte Finland i 2020 67 TWh elektrisitet. Det nye kjernekraftverket vil altså med full drift øke den nasjonale strømproduksjonen med rundt 20 prosent. Da vil også om lag halvparten av landets strømproduksjon komme fra kjernekraft. Ifølge TVO vil dette også føre til at Finland kan mer enn halvere importen av strøm.

Stabil produksjon av strøm

Finland har argumentert i EU for at kjernekraft bør regnes som «grønt» når energikilder skal klassifiseres framover.

De siste fem årene, fra 2015 til 2020, har strømproduksjonen i Finland vært omtrent uendret. Vindkraft og solenergi har begge økt voldsomt målt i prosent, samtidig har strømproduksjonen fra andre kilder gått ned.

Testproduksjonen kan følges via TVOs nettsider, hvor den planlagte produksjonen for de kommende dagene blir publisert.

Prosjektet er både ekstremt forsinket og langt dyrere enn planlagt. TVO har vært i flere rettsrunder med den franske utbyggeren Areva, som selv har tapt stort på prosjektet. Det har også vært flere tilfeller av ekstra sikkerhetssjekker underveis. Ifølge World Nuclear Report har også deler av finsk næringsliv, store energibrukere og finske kommuner tatt en betydelig del av kostnadene. Samme rapport anslår at den totale kostnaden for hele prosjektet vil komme opp i 11 milliarder euro – noe som er litt over 100 milliarder kroner. Den opprinnelige kostnaden var beregnet til 3 milliarder euro.

Dobbelt så dyr som gjennomsnittet

Gitt at dette faktisk blir den endelige investeringskostnaden, har Olkiuloto 3 en kostnad på som tilsvarer knapt 67.500 kroner per installerte kW, eller 7493 amerikanske dollar.

Ifølge en rapport fra OECD som ble utgitt i 2020 er byggekostnaden for kjernekraftverk i snitt på 3606 dollar/kW. Den finske reaktoren har altså vært omtrent dobbelt så dyr å bygge som andre reaktorer. Det billigste prosjektet OECD har funnet, var i Sør-Korea, der kostnaden var nede i 2157 dollar/kW. Prosjektet i Finland er det dyreste i verden i nyere tid.

Det er ikke publisert endelige beregninger for nivellert energikostnad (LCOE), som avhenger særlig av rentenivået som brukes i regnestykkene. Ifølge OECD-rapporten fra 2020 har nye reaktorer en virkningsgrad på 32–38 prosent og en kostnad på 10–70 euro/MWh – avhengig av effektivitet og rentenivå.

Et svært usikkert regnestykke er dermed at det finske prosjektet i teorien får en brutto LCOE-kostnad på et sted mellom 20 og 140 euro/MWh. Men hele regningen skal altså ikke dekkes av Finland: Utbygger har allerede selv tapt store beløp på prosjektet.

Bloomberg anslår at netto kostnad for TVO blir 6,4 milliarder dollar – noe som tilsvarer knapt 58 milliarder kroner. Om det tallet stemmer, er byggekostnaden på 4000 dollar/kW – altså 10 prosent over gjennomsnittet.

Største reaktor i Europa

Olkiluoto 3 blir den femte reaktoren i Finland og med 1600 MW den største kjernekraftreaktoren i Europa. Hele anlegget får nesten doblet kapasiteten når den tredje reaktoren kommer i full drift. De to første reaktorene skal etter planen være i drift fram til 2038.

Det franske anlegget Gravelines, med seks reaktorer, er det største i Vest-Europa med en samlet kapasitet på nesten 5500 MW. Sett hele Europa under etter, er det ukrainske kraftverket Zaporizjzja det største. Verdens største kjernekraftanlegg er Kashiwazaki-Kariwa i Japan, med sju reaktorer og en samlet kapasitet på nesten 8000 MW.

Bilde fra Olkiluoto 3-byggingen. Strømprisene i Finland var i fjor omtrent på nivå med Østlandet (NO1), ifølge NordPools tall for hele året. I fjor var første gang på 15 år at Finland hadde lavere strømpriser enn Oslo-området. Foto: TVO

Artikkelen er oppdatert etter publisering, med fire avsnitt om økonomien i prosjektet.