Saksbehandlingstiden for detaljplaner er nå på seks måneder, og nå oppfordrer NVE til at konsesjonærene sender inn detaljplanen raskt. Av de rundt 300 småkraftkonsesjonene som ikke har