Det er Montel som melder at Aas har begynt i ny jobb. Som vanlig med Aas er det lite informasjon som deles. – Han begynner som analytiker. Det er