Rygene kraftverk, nederst i Arendalsvassdraget, har rett og slett for lite vann til å kunne produsere. Dette er et elvekraftverk, som da er avhengig av å hele tiden ha god vannføring for å kunne produsere strøm. Normalt går det 110 kubikkmeter vann i sekundet forbi kraftstasjonen, men i dag er det kun 30 kubikk som går forbi Rygene, forteller divisjonsdirektør Sverre Eikeland til Europower.

– Det er lite vann i magasinene og vi har derfor søkt og fått tillatelse til å redusere minstevannføringen på elvestrekningen hvor Rygene ligger, forklarer han.