Hva gjør du når du har solgt fastprisavtaler på strøm, uten å sikre deg? GNP Energy har dumpet 6000 strømavtaler hos firmaet til svogeren til GNP Energys gründer, Glenn Nøstdahl, kunne Europower fortelle mandag.

GNP Energy opplyser i sin årsrapport at de norske kundene overdras til Henriksen Gruppen AS mot et vederlag. I Henriksen Gruppen finnes kun ett selskap med konsesjon for å drive strømsalg, nemlig ELX Energy Norge AS.

Ifølge konsernsjef Gisle Sveva i GNP, så overtar også Henriksen Gruppen Tinde Energi AS som GNP Energy kjøpte i fjor.

Europower har ikke lykkes med å komme i kontakt med Stein Raymond Rønning Henriksen, som er eier av morselskapet, men vi går ut i fra at det enten er ELX Energy Norge eller Tinde Energi som vil overta disse kundene.

Både Tinde Energi og ELX Energy Norge fikk 29. september i fjor fornyet konsesjon av RME til å drive med omsetningsvirksomhet, altså salg av strøm.

Likevel viser regnskapstallene at begge selskapene nærmest er teknisk konkurs – noe de også var da RME innvilget fornyet konsesjon.

Tapt egenkapital

Det er ifølge siste tilgjengelige regnskapstall ingen penger i verken ELX Energy Norge eller Tinde Energi til å kunne betale for innkjøp av strømmen de skal levere til 6000 kunder. Strømmen må antakelig kjøpes i spotmarkedet, mens det er tapssluk av noen fastprisavtaler som er kjøpt av GNP Energy.

Derfor har da også GNP Energy måttet betale for å selge avtalene videre til Henriksen Gruppen, framgår det av den sterkt forsinkede årsrapporten i det børsnoterte selskapet.

Man trenger ikke være revisor for å skjønne at dette antakelig ikke kommer til å ende godt. Hvis ingen av selskapene i Henriksen Gruppen ikke klarer å overholde avtalene med kundene, er det kundene som til slutt blir taperne, fordi 4000 husholdningskunder og 2000 bedriftskunder tvinges til å kjøpe strøm i et spotmarked med langt høyere priser enn de fikk i sine fastprisavtaler med GNP Energy.

RME har ikke gjort noe galt ved å gi noen av disse selskapene fornyet konsesjon. De har bare fulgt de altfor milde kravene til selskaper som ønsker å selge strøm. Selskapet må ha:

  • Et navn
  • Et formål
  • Beskrive organisasjonen
  • Beskrive eierforhold
  • Være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund, slik alle norske firmaer er.

«Økonomiske krav til selskap er utenfor RMEs forvaltningsområde», opplyser RME til Europower i en e-post.

Du kan altså i økonomisk forstand være en svindler, og likevel få lov til å selge strøm. Er det da rart at strømsalgselskapene har en tillit i befolkningen på et nivå som historisk har vært forbeholdt bruktbilselgere? Eller kanskje jeg nå fornærmer bruktbilselgerne?

Positiv egenkapital bør være et krav

Det kan ikke være uoverstigelige økonomiske krav til selskaper som ønsker å omsette strøm. Men et rimelig krav er at selskapet har en positiv egenkapital for enten å få konsesjon, eller få fornyet konsesjon. Et annet rimelig krav er at selskapet har likviditet tilgjengelig til å dekke sine forpliktelser i en viss periode.

Ett av selskapene i Henriksen Gruppen skal nå levere anslagsvis 200 GWh strøm til de 6000 kundene de har overtatt fra GNP Energy. I dagens spotmarked må den nye leverandøren kjøpe strøm for rundt 35 millioner kroner for å oppfylle kontraktene - månedlig.

Ved nyttår 2020/21 - de siste tallene vi kjenner - hadde ELX Energy 303.000 kroner på konto, mens Tinde Energi hadde 191.000 kroner.

Offisiell statistikk viser ti selskaper som hadde tapt egenkapitalen per desember 2020, og samtidig hadde konsesjon for å omsette strøm. I realiteten er det ikke alle disse som faktisk selger strøm, men to av selskapene på lista lyser mot oss høyt oppe på lista: Tinde Energi og ELX Energy Norge.

Etter resultatfremleggelsen denne uken, har GNP Energy klatret helt til topps på listen over strømselskaper med negativ egenkapital; 108,6 millioner kroner i negativ egenkapital bokføres for 2021.

Trenger krav til useriøse aktører

De siste ni månedene har strømsalgbransjen fått enda dårligere rykte enn tidligere. Noe jeg stusser på, er hvorfor ikke den seriøse delen av bransjen er hyppigere på banen for å bli kvitt de useriøse aktørene. «Trygg strømhandel» er etablert som et virkemiddel, men det ville vært langt mer effektivt om det fantes konkrete krav til selskapene. Stresstesting av selskapene, der økonomien må tåle plutselige fall eller hopp i prisene, kunne være et virkemiddel.

Hvis – eller antakelig heller når – avtalene mellom Henriksen Gruppen og de 6000 kundene blir misligholdt, er det relativt sett få som blir rammet. Konsekvensen er heller ikke veldig stor: Noen må kjøpe dyrere strøm enn de trodde de hadde rett på. Da er det også en risiko for at ingenting skjer, for det er mer behagelig for lovgiverne å ignorere forholdene i Det ville vesten – Strømsalg-Norge – enn å rydde opp. Til syvende og sist taper hele bransjen på at det er slik.

Dersom du har en avtale med makspris, tak-pris eller fastpris med GNP Energy eller Tinde Energi, ønsker Europower gjerne å komme i kontakt med deg. Ta kontakt med redaksjonen på epost eller kontakt en av våre journalister.