Markedsplassen for kjøp og salg av kraft er i dag konkurranseutsatt i Europa, og det er flere børser i mange land. Alt tyder på at dette om