Vannkraft ikke bare miljøvennlig (13:45) Vannkraft anses å være mye bedre for klimaet enn elektrisitet fra fossile brensler. Men det stemmer ikke alltid, viser forskning.Ny sjef for Svenska kraftnät (13:42) Lotta Medelius-Bredhe er ansatt som ny generaldirektør for Svenska kraftnät. Hun har vært konstituert i stillingen