Ifølge GIEs tall har fyllingsgraden på EUs gasslagre økt fra knapt 34 prosent til drøyt 57 prosent siden 1. mai.

Til sammen 628 TWh er lagret nå. Til sammenlikning var lagrene på 518 TWh for ett år siden. EU har dermed lagret over 20 prosent mer gass til framtidig bruk nå, enn på samme tid i fjor.

EU har bestemt at gasslagrene må være på minst 80 prosent før vinteren kommer, i noen tilfeller 90 prosent.

Dette er en del av tiltakene for å redusere avhengigheten av russisk gass med to tredjedeler i inneværende år.