Formelt er SV-forslaget at regjeringen skal utrede «…en rettferdig og brukerfinansiert utjevningsordning for nettleie.»

I begrunnelsen er SV mer spesifikk:

– Det trengs en årlig pott på om lag 700 millioner kroner for å sikre en slik rettferdig utjevning av nettleie. Det kan gjøres på to måter, enten ved å innføre en lav rettferdighetsavgift på nettleien, om lag 1-1,5 øre/kWh, liknende Enova-avgiften, eller ved å innføre en flat avgift på om lag 180 kroner per husstand i året.