Formelt er SV-forslaget at regjeringen skal utrede «…en rettferdig og