I Statnett er Cathrine Lund Larsen ny konserndirektør for Økonomi & Virksomhetsstyring – CFO. Hun har de siste årene hatt lederstillinger i DNB med ansvar for økonomi, analyse og strategi. Før dette hadde hun ulike lederroller i Statkraft innenfor økonomistyring, investeringer og risiko.

– Både DNB og Statnett er viktige selskaper med sentrale samfunnsroller og utrolig mange flinke folk. Jeg ser nå frem til å jobbe enda tettere på energibransjen og med å tilrettelegge for et robust og bærekraftig energisystem. Det er veldig inspirerende å kunne være med og bidra til utviklingen i det grønne taktskiftet på denne måten, sier hun til Europower.

– Kraftbransjen står jo foran store oppgaver som krever en fast hånd når det kommer til økonomi. Hva tenker du om denne oppgaven?

– Kraftbransjen står overfor store investeringer fremover. I en energisituasjon med høy endringstakt vil det være sentralt å ha fokus på god og effektiv styring. På den måten sikrer vi at vi har handlingsrom og er riktig posisjonert når det er nødvendig. Det er en viktig oppgave jeg ser frem til å jobbe med videre, sier hun.

– Trenger å fokusere på effektivitet og god styring

Konsernsjef Hilde Tonne i Statnett sier i en melding at Statnett står foran store oppgaver i årene som kommer – det er én av grunnene til at ansettelsen av Larsen er viktig.

– Vi skal investere opp mot 100 milliarder kroner i nettet for å legge til rette for elektrifisering og ny industri. Da trenger vi å fokusere på effektivitet og god styring, samtidig som vi skal sikre finansieringen. Cathrines ledererfaring og faglige kompetanse vil være sentralt i å levere på det, sier Tonne.

Cathrine Lund Larsen starter i sin nye jobb i juni.

Det er Knut Hundhammer som har hatt jobben som konserndirektør for Økonomi & Virksomhetsstyring tidligere. I juni går han over i en ny rolle som spesialrådgiver for konsernsjef Hilde Tonne etter 11 år i konsernledelsen.