– Å rehabilitere boligene kan oppleves som et stort innhogg i personlig økonomi og derfor velger flere å utsette nødvendig rehabilitering.