Horisont Energi ønsker å bygge det selskapet mener er Europas første storskala karbonnøytrale ammoniakkanlegg.

Det skjer gjennom produksjon av såkalt «blå» ammoniakk fra naturgass, som innebærer at CO2 fanges under produksjonsprosessen og lagres. Lagringen vil foregå ved at all CO2 fraktes til og injiseres i et stort geologisk reservoar under havbunnen utenfor kysten av Finnmark.

Vurdert tre tomter

Tre tomter i Hammerfest og Nordkapp kommune har vært evaluert siden januar i år, etter at en rekke alternative plasseringer ble vurdert i en tidligere fase.

De andre tomtene som selskapet har studert sammen med Multiconsult er Rypklubbeidet i Hammerfest kommune og Veidneset i Nordkapp kommune.

– Jeg er glad for at prosjektet fortsetter å holde oppe tempoet og rykker frem i henhold til plan, og jeg vil få takke for et veldig godt samarbeid med begge de aktuelle kommunene og for mye lokal og regional støtte til prosjektet. I fortsettelsen vil vi legge stor vekt på god dialog med lokalmiljøet, lover Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, administrerende direktør i Horisont Energi i en børsmelding.

Har reservetomt

For konseptfasen og frem mot slutten av året vil Horisont Energi ha med seg en av de andre identifiserte tomtene som en alternativ løsning. Dersom det oppdages uløselige utfordringer med den foretrukne tomten i løpet av konseptstudiene vil Horisont Energi kunne endre plasseringen.

– Uansett hvilken tomt som velges ligger det an til at Finnmark og Troms fylke får et nytt industrianlegg for fremtiden, sier Eidesen.

Støtte fra Enova

I arbeidet med valget av tomt har det også vært lagt vekt på muligheten for utvidelse med flere byggetrinn og dermed gjennomføring av flere såkalte «Barents Blue prosjekter». Horisont Energi ser for seg to ytterligere byggetrinn på tomten med dertil hørende økning i produksjon.

– Med dette innovative anlegget vil vi sette standarden for ren hydrogen- og ammoniakkproduksjon fra gass. Dette er også grunnen til at Enova har valgt å støtte prosjektet i den kommende fasen med 10 millioner kroner, sier Eidesen.