Vinneren av tittelen «Årets Kraftkvinne 2021» ble denne uken kjent i en prisutdeling i Klimahuset i Oslo. Og kvinnen som kan smykke seg med tittelen i et år fremover, er Camilla Thorrud Larsen, som er leder for Energy Solutions i Volue.

– Jeg ble veldig overrasket. Det var så mange dyktige og engasjerte kvinner på den lista! Det er først og fremst utrolig hyggelig – jeg er ydmyk og takknemlig over å ha blitt lagt merke til, sier hun.

Totalt var det 48 kvinner fra hele Norge som var nominert til prisen.

Dette er andre gang prisen deles ut - første gang var i fjor, og da var det toppsjef Liina Veerme i Salten Kraftsamband, som ble kåret til vinner.

– Hyggelig å bli lagt merke til

Europower har møtt Larsen til en liten forhånds-prat om prisen. Hun forteller at hun ble veldig overrasket da hun fikk telefonen fra Kraftkvinnene om at det var akkuret henne som var årets vinner.

Det var kolleger i Volue som nominerte henne, uten at hun vet nøyaktig hvem.

– Men hva tenker du om å motta denne prisen?

– For det første er det veldig hyggelig å bli lagt merke til av Kraftkvinnene. Det betyr jo på en måte at også Volue blir lagt merke til som en aktør i energibransjen, selv om vi faktisk er på leverandørsiden. Jeg håper det skaper mer oppmerksomhet rundt kraftbransjen og at det finnes utrolig mange spennende jobber her, sier hun.

I hennes daglige jobb har hun ansvar for en portefølje med software som leveres til et stort spekter av produsenter. Hun er utdannet sivilingeniør i industriell matematikk. Hun har jobbet i Volue i seks år.

– Kan være fint for nyutdannede å se kvinner i ledende stillinger

Selv om hun ikke har tenkt på seg selv som et forbilde, forstår hun at yngre kvinner som er ferske i bransjen, trenger å se at det er kvinner i alle nivåer av organisasjonen.

– Jeg tenker vel egentlig at jeg ikke er et forbilde, men tror kanskje at det for kvinner som er nyutdannede kan være fint å se noen kvinner i ledende stillinger i bransjen. For dette blir ofte selvforsterkende; møter man en bedrift der det er bare menn, er det kanskje ikke like attraktivt å vurdere å begynne der. Så det er bra at det er kvinner som er synlige.

Hun har tenkt litt på om det er behov for en pris som «Årets kraftkvinne», og kommet til at det synes hun det er.

– Ja, jeg har tenkt litt på det, og tror det fremdeles er behov for en slik pris. Fordi bransjen i mange sammenhenger er dominert av menn. Jeg tror i hvert fall ikke at det det kan skade å skape blest om bransjen og signalisere at man ønsker flere kvinner. For vi må jobbe aktivt for å tiltrekke oss kvinner, sier Larsen.

– Hvordan kan man lokke flere kvinner til energien?

– Vel, jeg håper vi ikke trenger å lokke dem, da! Det er jo en veldig spennende bransje. De fleste ser jo at det er en bransje i endring, der det skjer mye. Det er behov for ulike kompetanse og ulike folk – både kvinner og menn. Men vi bør kanskje bli bedre til å promotere bransjen, og her tenker jeg Kraftkvinnene og utdelinger som dette bidrar, sier hun.

For erfaringsdeling og å lære av hverandre kan man fint gjøre mer av, mener hun.

– Bransjen kan lære av hverandre. Hva fungerer og hvordan promotere seg som en attraktiv arbeidsplass for kvinner? Det kommer alle til gode om man deler dette. Jeg kan i alle fall med hånden på hjertet si at det ikke er noen barriere å være kvinne i Volue, og mitt inntrykk er at det ikke er en barriere generelt i kraftbransjen heller, Men det må gjøres en jobb med å bli mer synlig som bransje for kvinner, mener hun.

Juryens begrunnelse:

«Årets Kraftkvinne er Senior Vice President Camilla Thorrud Larsen som leder Volue ́s Energy Solutions. Gjennom utvikling, salg og leveranse av programvare balanserer hun europeiske kraftprodusenters fysiske behov med markedskravene. Digitalisering er avgjørende for at kraftnæringen skal håndtere fornybardrevet elektrifisering av samfunnet. Velutviklet programvare og høy IT-kompetanse står derfor sentralt. Med sin matematiske kunnskap i utvikling av detaljerte beregningssystemer og modeller, sikrer hun effektiv, trygg og lønnsom kraftproduksjon og drift.

Camilla har mastergrad i matematikk og elektrisk kraft og har publisert forskningsartikler om fornybar energi. Forskningen handler om å utvikle metoder for å kombinere produksjon av vannkraft og vindkraft i langsiktig modeller. Arbeidet bygger på historisk norsk spesialkompetanse og samtidig utfordringene i et kraftsystem med mer ikke-regulerbar fornybar kraftproduksjon.

Med sin grundige forståelse evner hun å forklare en kompleks virkelighet slik at produsentene får nødvendig informasjon og kan samhandle på best mulig måte. Camilla kombinerer dyp teknisk innsikt med kommersielle prosesser. Hun setter lokale kraftressurser i Norge inn i den Europeiske verdikjeden. Hun har dessuten vist gjennom innovasjon at for eksempel Enel kan optimere drift av sine 500 italienske vannkraftverk i samme portefølje som vind, sol og gass.

Camilla går foran, tar ansvar og er tydelig. Samtidig løfter hun andre rundt seg og deler villig sin kunnskap med studenter og kolleger. Hun beskrives som analytisk bred, en dyktig organiserer og et forbilde i sterkt mannsdominerte miljøer både i og utenfor Volue. Hun inspirerer kvinner til å se at det er mulig å gjøre karriere innen kraft og viser fremtidens spennvidde av fagdisipliner og behov i kraftnæringen.

Camilla bidrar med å sikre flyten av strøm produsert fra vannkraft, havvind eller sol og at ressursene utnyttes optimalt. Hennes kunnskap gir politiske myndigheter innsikt i hvordan bygge ut fornybar energi og sikre forsyningssikkerheten. Modelleringsverktøyene bedrer forståelsen av volatiliteten i fremtidens kraftmarked. Hvilke konsekvenser dette får for regulering av sluttbrukermarkedet og hva som må gjøres for å bedre forutsigbarhet for norske strømabonnenters utgifter, er et politisk spørsmål.»