I februar fikk NVE i oppdrag fra OED å identifisere områder egnet for havvind som skal konsekvensutredes.

Det blir imidlertid ingen omfattende gjennomgang av hvert enkelt område. I stedet vil NVE be myndigheter, bransjeaktører og interesseorganisasjoner om innspill, forklarer fungerende seksjonssjef Erlend Bjerkestrand i NVE i en e-post til Europower.

Planen for prosessen framgår av et brev NVE har sendt til seks statlige etater og direktorater, der NVE ber om innspill på planen.

«NVE og OED har imidlertid vurdert at det ikke er hensiktsmessig å gjøre en helt ny grunnleggende gjennomgang av alle havområder», heter det i brevet til de statlige virksomhetene.