The Governance Group (TGG) har publisert en analyse av bærekraftrapporteringen til de 100 største selskapene på Oslo Børs, målt etter børsverdi ved