Krafttak trengs for å rydde strømlinjer. (…) Elvia forklarte at kabelen her hadde falt