– Vindkraft på Ytre Vikna - det er ingen skam å snu! – Siden nasjonal ramme for