Han truer kraftselskapene. Vannkraftprodusenter vil spare mindre på vannet hvis de pålegges ny skatt. Flere vannkraftselskaper mener en ny skatt setter forsyningssikkerheten i fare og sier de da må selge unna vann. Energiministeren truer med strengere regulering av sektoren. (…) – Det de framprovoserer, er en ny regulering av hele vannkraftsektoren, hvis de fortsetter sånn. Selskapene har et selvstendig ansvar for å bidra til høy forsyningssikkerhet, sier olje- og energiminister Terje Aasland. (klassekampen.no 22/10)

Frp vil sende Vedums nye vannkraft-skatt til Høyesterett.