Stopper investeringer på grunn av høy strømpris: Flere selskaper stopper nå planlagte investeringer på grunn av de høye strømprisene i Sør-Norge, skriver Dagens Næringsliv. Et eksempel er selskapet Millba i Skien, som har 200 ansatte. En investering på 80 millioner kroner i en ny produksjonslinje er satt på vent. Bakeriet betaler nå fire ganger mer for strømmen enn normalt. Ordfører Hedda Foss Five (Ap) i Skien ber regjeringen innføre makspris på strøm for næringslivet. Energiminister og partikollega Terje Aasland sier til DN at makspris er ett av tiltakene som vil bli vurdert.