Hydrogenaksjene på Oslo Børs skjøt opp 20 milliarder på én uke. Verdien på hydrogenselskapene på Oslo Børs er på