Ap-ordførere krever nye strømtiltak. Ordførerne i Kristiansand, Farsund og Stavanger frykter konsekvensene av de skyhøye strømprisene og krever nye tiltak fra Støre-regjeringen. – Vi hører hvordan næringslivet lenge har slitt med denne uforutsigbarheten og de høye strømregningene, og at innbyggerne gjør det samme. Da er det viktig at det kommer tiltak på plass, og det haster, sier ordfører Kari Nessa Nordtun i Stavanger til NRK. Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland er kritisk og mener de tiltakene regjeringen har vurdert så langt – som begrensninger i krafteksporten og at kommunen blir oppfordret til å produsere mindre strøm – er fåfengt.