Forbrukertilsynet åpnet sak mot strømselskapet GNP Energy – nå går gründer og hovedeier ut av styret. Glenn Nøstdahl går ut av styret til GNP, som undersøkes av Forbrukertilsynet for mulige lovbrudd i forbindelse med at det kvittet seg med ulønnsomme kunder. Samtidig leverer selskapet rekordoverskudd, skriver DN.

Kraftselskapene sparer mindre på vannet – NVE fortsetter dialogen. – Noe produksjon må man regne med. Det bidrar til at prisene ikke er enda høyere enn de er.