Mener Statkraft «villeder» om egen strømspekulasjon. Næringsministeren vil ikke pålegge Statkraft å dokumentere at selskapets spekulative virksomhet er lønnsom. – Bør evalueres av uavhengig