Nordkraft kutter prissikringen fra 41 prosent til 12 prosent. På grunn av stor avstand mellom systempris og områdeprisen for Nord-Norge (NO4), reduserer Nordkraft sikringsgraden fra 41 prosent i 2021 til 12 prosent for 2022. «På grunn av sterkt redusert sikringseffektivitet har Nordkraft redusert sine sikringsposisjoner. Nordkraft har ved utgangen av 2021 sikret 12 prosent av forventet 2022-volum til en sikringspris på 46,67 øre/kWh», heter det i årsrapporten. Selskapet trekker frem at en vesentlig forskjell mellom systempris og NO4-pris har gitt bortfall av sikringseffektivitet.