Vil ikke anke innsynsdom. Staten anker ikke saken mot Trønder Energi. I mars ble det klart at det