Eiendomsskatt gir økt nettleie. Direktør Lars Storelv opplyser at Luostejok Kraftlag SA har fått en