Konferansen PTK gikk i år av stabelen på Clarion hotel i Trondheim 2.-4. mars. Mandag kveld, to uker etter arrangementet, sendte arrangør Energi Norge ut følgende epost til alle deltakerne: Ble syk under konferansen "Energi Norge er i dag blitt informert om at en deltaker på PTK har testet positivt på koronavirus. Vedkommende ble syk under konferansen og reiste deretter hjem. Selv om det nå er gått 14 dager siden konferansen fant sted, ønsker vi å informere alle som var til stede på konferansen om denne mulige smittekilden."