Energiminister Terje Aasland varslet pålegget onsdag kveld, og torsdag etter lunsj har NVE publisert brevet som nå er sendt til Statnett og kraftprodusenter med «magasiner med betydning for forsyningssikkerheten».

NVE krever disse tre opplysningene levert ukentlig til Statnett, med kopi til NVE:

  • Vurdering av og prognoser for magasinfyllingnen fram til 1. juni neste år.
  • Faktisk og forventet produksjon fra magasiner som er relevante for forsyningssikkerheten. Produksjon av regulerbar kraft skal kommenteres.
  • Oversikt over produksjon som er nødvendig for å overholde konsesjonskravene knyttet til magasinet eller vassdraget.