Har de høye strømprisene ført til at kundene er i villrede og ikke klarer å ta en beslutning om hvem de vil kjøpe strømmen av? Det er én mulig forklaring på statistikken som RME la fram i dag, mandag. En alternativ forklaring på at færre skifter strømleverandør, er at mange av de mest aktive strømkundene flyttet i 4. kvartal i fjor. Da var det nemlig rekordmange som byttet.

40 prosent færre i mars enn januar

I privatmarkedet ble det registrert 168.311