Samarbeider om vindVestavind Offshore, som har hovedkontor i Bergen, ble stiftet i august 2009 av BKK, Haugaland