I slutten av august kom dommen fra Midtre Hålogaland tingrett om at Lofotkraft ikke har forkjøpsrett til de omstridte 188 aksjene i Vesterålskraft. I går, tirsdag bekjentgjorde Lofotkraft at de anker denne dommen.

– Vi mener tingrettens vurdering og begrunnelse er beheftet med grunnleggende svakheter. Etter en grundig gjennomgang av dommen mener vi tingretten har misforstått fakta på flere punkter, og at sentrale anførsler fra Lofotkraft ikke er drøftet, sier konsernsjef Arnt M. Winther i en pressemelding.