Størst oppganger det på mars-kontrakten med en økning på 1,25 euro/MWh. Ellers er det verdt å merke seg fortsatt betydelig forskjeller i spotprisen i de ulike norske