Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) offentliggjorde i dag statistikken for antall strømbrudd for hvert enkelt nettselskap i 2021. Den viser at det er store forskjeller blant selskapene. De beste hadde mindre enn ett avbrudd i snitt per kunde, mens det mest ustabile hadde over 20 avbrudd.

Avbruddstatistikken viser både langvarige og kortvarige avbrudd, varslede og ikke-planlagte avbrudd, lengden på strømbruddene, og flere andre kategorier.